Kalendarz szkolny

KALENDARZ DZIAŁAŃ SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE
ROK SZKOLNY 2017/2018

data

Działania

4 września
poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego:
- klasy 1-5 godz. 8.45 w hali widowiskowo-sportowej
- klasy 6 i 7 oraz 2 i 3 gimnazjalna w budynku byłego Gimnazjum ul. Szkolna  
  godz. 9.40
- oddział przedszkolny filia w Trzebawiu godz. 8.00 w budynku szkoły

12 września
wtorek

Zebrania organizacyjne w oddziale przedszkolnym – Fila w Trzebawiu- godz. 17.30

7 września
czwartek

Zebrania organizacyjne z rodzicami ul. Poznańska 25
- klasy 1-3 – godz. 17.00
- klasy 4-5 – godz. 18.00

13 września
środa

Zebrania organizacyjne z rodzicami ul. Szkolna1
- klasy 2 G 6 i 7 godz.18.00
- oddziały gimnazjalne  3 KL godz.17.30

25 września
poniedziałek

Zebranie Rady Rodziców.
Sprawozdanie ustępującej Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej- godz.19.00

28 września
czwartek

Zebranie Rady Rodziców uchwalające program profilaktyczno-wychowawczy
- godz. 18.00

7 października
sobota

Święto Pyry

12 października

Pasowanie na pierwszoklasistę – godz. 9.00

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej o godz. 10.40.

13 października
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej (w budynku na ul.Poznańskiej 25) od g.6.30  do g.17.00

26 października
czwartek

Rada Pedagogiczna- godz. 15.30

10 listopada
piątek

Apel z okazji Święta Niepodległości
- kl. 1-5 -  godz. 9.40
- Kl. 6-7 i 2-3 gimnazjalna  

21 listopada
wtorek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami
- kl. 1-3 – godz. 17.00
- kl. 4-5 – godz.17.45
- 18.30 – spotkanie z nauczycielami przedmiotów

23 listopada
czwartek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami godz. 18,00. ul. Szkolna 1

30 listopada czwartek

Andrzejki kl. 1-5

6 grudnia
środa

Mikołajki – projekt edukacyjny

18 – 22 grudnia

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I okres (dotyczy przedmiotów, dla których ocena jest oceną roczną lub końcową) 2 i 3 klasy gimnazjalne

21 grudnia
czwartek

Apel z okazji Powstania Wielkopolskiego
- klasy 1-5 -  godz. 9.40
- klasy 6-7 i 2-3 gimnazjalne –

22 grudnia
piątek

Wigilie szkolne

23 – 31  grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

4 stycznia
czwartek

Spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami (przekazanie rodzicom ocen cząstkowych w formie papierowej) spotkanie z nauczycielami przedmiotów klasy 2 i 3 gimnazjalna

8 – 12 stycznia

Wpis propozycji ocen za I okres (dotyczy przedmiotów, dla których ocena jest oceną roczną lub końcową) klasy 2 i 3 gimnazjalne

15 – 17 stycznia

Składanie wniosków odwoławczych zgodnie z rozporządzeniem zawartym w Statucie Szkoły – klasy 2 i 3 gimnazjalne

17 – 23 stycznia

Wpis ocen śródrocznych klasy 2 i 3 gimnazjalne

23 stycznia
wtorek

Podanie uczniom ocen śródrocznych. Zakończenie klasyfikacji za I okres   

24 stycznia
środa

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej- godz. 15.30

25 stycznia
czwartek

Podanie uczniom wyników klasyfikacji za I okres klasy 2 i 3 gimnazjalne

26 stycznia
piątek

Koniec I okresu

 

29 stycznia
poniedziałek

Początek II okresu

30 stycznia
wtorek

Wywiadówka
– kl.1-3 – godz. 17.00
-  kl.4-5 – godz. 18.00

1 lutego
czwartek

Wywiadówki ul. Szkolna 1 - godz.18.00

6 lutego
wtorek

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.30

11 – 25 lutego

Ferie zimowe

16 marca
piątek

Powitanie wiosny – projekt edukacyjny kl. 1 - 3

23 marca

Powitanie wiosny – projekt edukacyjny kl. 4 - 5

29 marca –
3 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

10 kwietnia
wtorek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami  ul. Poznańska 25
- kl. 1-3 – godz. 17.00
- kl. 4-5 – godz.17.45
- 18.30 – spotkanie z nauczycielami przedmiotów

12 kwietnia
czwartek

Spotkania wychowawców i nauczycieli przedmiotów z rodzicami godz. 18.00 ul. Szkolna 1

18 – 20 kwietnia

Egzaminy gimnazjalne

18 – 20 kwietnia

Kl.6-7 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Opieka świetlicowa w budynku przy ul. Poznańska 25

26 kwietnia
czwartek

Rada Pedagogiczna opiniująca arkusz organizacji pracy w nowym roku szkolnym - godz. 15.30

27 kwietnia
piątek

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - kl.1-5 – godz. 9.40
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja ul. Szkolna 1

1 maja
wtorek

Święto Pracy – dzień wolny

2 maja
środa

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej  - godz. 6.30 – 17.00

3 maja
czwartek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

4 maja
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej  - godz. 6.30 – 17.00

9 – 11 maja
7-15 maja

Dni na wycieczki szkolne ul. Szkolna 1
Dni na wycieczki szkolne ul. Poznańska 25

14 – 17 maja

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego klasy 2 i 3 gimnazjalna

16 maja
środa

Kl. 1-7 - Wpis informacji o zagrożeniach do dzienniczków uczniów 

17 maja
czwartek

Kl. 1-7 - Spotkanie wychowawców z rodzicami – podanie informacji rodzicom (karteczki) o zagrożeniach
Kl. 1-3 – godz. 17.00
Kl. 4-5 – godz. 18.00
Kl. 6-7 2 gimnazjum 3 gimnazjum – godz. 18.00

30 maja
środa

Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego

31 maja
czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

1 czerwca
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej  - godz. 6.30 – 17.00

4 – 8 czerwca

Wpis propozycji ocen rocznych i końcowych klasy 2 i 3 gimnazjalne

8 czerwca
piątek

Kl. 1-7 - Ostateczne podanie informacji uczniom o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

11 czerwca
poniedziałek

Kl. 1-7 - Dyżur nauczycieli dla zainteresowanych rodziców przewidywanymi ocenami rocznymi godz. 17.00 – 18.00

12 czerwca
wtorek

Kl. 1-7 - Wnioski o podwyższenie ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania (sekretariat)

13 czerwca
środa

Kl. 1-7 - Informacja dla rodziców i dzieci wnioskujących o podwyższenie oceny

do 13 czerwca
środa

Składanie wniosków odwoławczych od propozycji ocen do godz. 15.00 dotyczy klas 2 i 3 gimnazjalnych

14 czerwca
czwartek

Rozpatrzenie wniosków dotyczy klas 2 i 3 gimnazjalnych

12 - 15 czerwca
środa-piątek

Wpis ocen rocznych w klasach 2 i 3 gimnazjalnych

do 15 czerwca

piątek

Egzamin sprawdzający dla uczniów odwołujących się od ocen przewidywanych dotyczy 2 i 3 klas gimnazjalnych

15 czerwca
piątek

Zakończenie klasyfikacji rocznej. 
Ostateczny termin przekazania uczniom ocen końcoworocznych.
Wpis ocen w dzienniku najpóźniej do godz. 15.00

18 czerwca
poniedziałek

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – godz. 15.30

19 czerwca
wtorek

Podanie uczniom wyniku klasyfikacji za II okres dotyczy 2 i 3 klas gimnazjalnych

19 czerwca
wtorek

Kl. 1-7 - Składanie wniosków o egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych
Termin składania wniosków o egzaminy poprawkowe

 Kiermasz używanych podręczników z religii

19 – 20 czerwca

Składanie wniosków o egzamin poprawkowy – dotyczy klas 2 i 3 gimnazjalnych

19 czerwca
wtorek

Składanie wniosków o egzamin klasyfikacyjny – dotyczy klas 2 i 3 gimnazjalnych

21 czerwca
czwartek

Dzień z wychowawcą

21 czerwca
czwartek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjalnych

22 czerwca
piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
25 i 26 czerwca Składanie wniosków o zmianę oceny klasyfikacyjnej

26 czerwca
wtorek

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 9.00
W ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wniosku Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów odwołujących się od oceny klasyfikacyjnej (dotyczy oceny ustalonej niezgodnie z procedurami)